Takläggning är ett komplicerat arbete och det kräver rätt verktyg och expertis. Om du planerar att lägga ett nytt tak på ditt hus, bör du veta att det finns många saker att tänka på innan arbetet påbörjas. Det viktigaste du behöver göra är att ha en uppskattning av kostnaden för takinstallation.

Takproblem kan orsakas av många faktorer som vind, snö, regn eller hagel. När något av dessa händer kan taket börja läcka vilket kan orsaka alla möjliga andra problem i huset som mögel eller mögelväxt inuti väggar och tak.

Hur mycket kostar det att lägga ett tak?
Takmontage är en komplex process som kräver både skicklighet och precision. Det är inget du vill göra själv om du inte har erfarenhet. Den genomsnittliga kostnaden för takinstallation är cirka 70 000 kronor, men det kan variera beroende på storleken på taket och vilken typ av shingel som används.

Du kan spara pengar genom att installera ditt eget tak, men det rekommenderas inte om du inte har någon erfarenhet av tak och du kan då behöva ringa en takjour i göteborg. Om du anlitar någon för att installera ditt nya tak kommer de att debitera mellan 70 000 och 120 000 kronor för arbetet.

Vilka material behöver du för att installera ett nytt tak göteborg?
Om du är säker på att du vill installera taket själv kommer här några tips. Att installera ett nytt tak är ingen lätt uppgift – det kräver rätt verktyg och material, samt mycket tålamod. Innan du börjar installera ditt nya tak bör du se till att du har följande material och verktyg:

• En stege: Du kommer att behöva kunna klättra upp och ner då och då.
• En hammare: Du kan behöva denna för att bryta av spikar från det gamla taket eller för att installera spikar i ditt nya tak.
• Spik: Dessa används för att fästa shingel på ditt tak.
• Shingel: Dessa är den viktigaste delen av ett nytt tak eftersom de håller det vattentätt och skyddar det mot hårda vindar.
• Taktjära: Detta används för att täta eventuella mellanrum mellan shingel eller på sömmar där två bitar av shingel möts, vilket hjälper till att förhindra att läckor uppstår i ditt hems tak eller väggar under regnstormar.
Installationsprocessen för ett nytt tak
Processen med att installera ett nytt tak är komplicerad. Det kräver samordning och genomförande av många olika steg.

Det första steget i installationsprocessen är att ta bort eventuellt befintligt takmaterial som är ovanpå ditt hus struktur. Detta kan göras genom att använda en hammare för att ta bort spikar som håller ner shingel eller kakel ovanpå ditt hems tak. När alla spikar har tagits bort kan du lyfta bort plattorna, för att sedan använda en kratta eller kvast för att sopa bort skräp från ytan under. Därefter kan du lägga det nya taket. Kom ihåg att vara försiktig när du gör detta, så att du inte skadar dig själv eller ditt hus.