Kostnad för snickare

Måla om taketKostnaden för en badrumsrenovering kan bli ganska hög beroende på hur stort eller litet badrummet är samt val av inredning och material. Kostnaden för en renovering beräknas per kvadratmeter och inkluderar allt från fogmassa, fuktspärr, rör och så vidare. Dessutom tillkommer sanitetsporslin som handfat, toalettstol, badrumsskåp, badrumskakel och så vidare. Du kan givetvis köpa exempelvis kakel själv men kom ihåg att många hantverkare har bra rabatter på klinker och kakel. Ett gott råd är att höra med dina hantverkare först innan du gör några inköp. Ett annat tips för att minska materialkostnaden är att satsa på ett dyrare material av hög kvalitet för golvet och ett billigare material för väggarna. Förmånen är att golvets yta är mindre än väggarnas vilket innebär att mindre mängd material behöver köpas in.

Fokusera på tätskiktet
Det viktigaste arbetet i en badrumsrenovering är tätskiktet. Detta är ett underarbete som skyddar väggar och golv från att skadas av fukt. Tätskiktet kommer alltså att skydda fastigheten från att vatten och ånga tränger igenom, vilket kan orsaka stora och dyra skador med tiden. Om du vill sänka kostnaden är det bättre att spara pengar på badrummets inredning än på tätskiktet. Se till att certifierade hantverkare utför badrumsrenoveringen så att du vet att det utförs professionell och korrekt.

Investera i en badrumsrenovering

Det är alltid klokt att investera i sin fastighet och en badrumsrenovering kommer garanterat att höja värdet på din bostad. Enligt mäklarundersökningar får majoriteten av fastighetsägare tillbaka kostnaden för en badrumsrenovering (eller mer) vid en försäljning. Fördelen med ett nytt och fräscht badrum är att din bostad blir mer attraktiv och enklare att sälja. Nya ägare vill helt enkelt inte behöva utföra en kostsam badrumsrenovering omedelbart efter ett köp. Även om du inte planerar att sälja din bostad kommer en badrumsrenovering göra ett stort lyft som ger ökad trivsel, ökad livskvalitet och givetvis ökat värde på din fast

Måla om rum

ighet. En badrumsrenovering är en stor kostnad men kom ihåg att med ROT-avdraget kommer arbetskostnaden att reduceras med 50 procent.

Certifierade hantverkare
Vanligtvis innebär en badrumsrenovering att flera olika typer av hantverkare krävs såsom VVS-tekniker, snickare, kakelsättare och elektriker. För att göra arbetet snabbare, enklare och mer effektivt är det rekommenderat att anlita ett företag som specialiserat sig på badrumsrenovering. Det innebär att de kommer att sköta alla olika delar av renoveringen så att du som ägare inte behöver anlita flera olika företag för att få jobbet gjort. Det är viktigt att samtliga hantverkare är certifierade när det gäller badrumsrenoveringar eftersom det krävs behörighet för att få arbeta med tätskikt i våtrum. Professionella certifierade hantverkare med kunskap och yrkeserfarenhet har full kontroll på att allt arbete utförs korrekt och att resultatet blir perfekt. Passa gärna på att fråga det företag du anlitar om hjälp med till exempel design samt val av material om du önskar expertförslag. read more